Fizička svojstva

TEST STANDARD MERE REZULTATI
Otpornost na udare (23°C) ASTM D-4226 in-lb/mil 2.75
Otpornost na udare (0°C) ASTM D-4226 in-lb/mil 1.90
Skupljanje ASTM D-3679-95 % <3.0
Debljina CAN/CGSB41 - 24-95 mm 1.17
Čvrstoča na zatezanje ASTM D-638 Psi >6000
Koeficijent linearnog širenja ASTM E-831 105 in/in/°F >3.07
Hemijska otpornost ASTM D-543 Odlična

Protivpožarne karakteristike

TEST STANDARD REZULTATI
Temperatura topljenja °C ASTM D-1929, UBC 52-3 432
Maksimalna gustina dima(%) ASTM D-2843, UBC 52-2 56.0
Otpornost na požar ASTM E-119 1 sat