OBLAST PRIMENE FIBERCEMENTA

Fibercement ploče mogu da se koriste kao unutrašnje ili kao spoljašnje zidne obloge, u izradi skoro svih detalja različitih tipova objekta. Ploče se proizvode kao glatke i u teksturi (drveta, kamena, opeke). Mogu se koristiti kao cele, sečene na manje celine i sa horizontalnim i vertikalnim kanalima (žljebovima).

  Fibercement ploče imaju široku primenu:
 • 1. Enterijerna i eksterijerna zidna obloga.
 • 2. Pregradni zidovi.
 • 3. Dekorativna zidna obloga sa teksturom drveta, kamena, opeke ili sa vertikalnim ili horizontalnim kanalima.
 • 4. Spušteni plafoni (6mm).
 • 5. Podna obloga (18mm).
 • 6. Zaštitna podloga krovnih površina (umesto OSB ploča).
 • 7. Zaštitna podloga keramičkih pločica u vlažnim delovima objekta.
 • 8. Podloga podnim materijalima kao što su parket, linoleum i laminat (posteljica nije potrebna).
 • 9. Dekorativni element kod unutrašnjih zidova.
 • 10. Lajsne za prozore i vrata, kao i ugaone lajsne.
 • 11. Koristi se za podizanje nivoa poda.
 • 12. Kao zidne obloge u vlažnim uslovima (laminiran kao PP folija).
 • 13. Kao dekoracija na donjim delovima luka, i kao spona u projekcijama krova.
 • 14. Dekorativni element na zidovima bašta.
 • 15. Kao dekorativni element za izloge.
 • 16. Betonski kalupi.
 • 17. Pozadina za bilborde.
 • 18. Koristi se kao materijal koji se stavlja ispod termalnih obloga.
 • 19. Može da se koristi kao zidna obloga u montažnim bazenima.